Fasilitacija i moderacija

Ko ima vremena za neproduktivne i dosadne sastanke? Mi sigurno ne!

Učinite svoje godišnje planiranje, sastanke povodom izmjena u poslovanju, uvođenja noviteta ili jednostavno mjesečni follow-up interaktivnim i zanimljivim. Jer, čak će se i vaši najposvećeniji uposlenici isključiti nakon dugih višesatnih predavanja provedenih sjedeći na istoj stolici.

Naš pristup je drugačiji jer znamo da je vaša poruka previše važna da se izgubi u zijevanju.

U TBA PRO: vjerujemo da konferencije i sastanci trebaju biti kreativne košnice aktivnosti i interaktivnosti .

Optimalni sastanci

Dobro fasilitiranje i moderacija učinit će vaše sastanke interaktivnim i participativnim u toj mjeri da će ne samo zarobiti pažnju svakog učesnika, već će i otključati njihove ideje i promišljanja. Uspješan sastanak je onaj nakon kojeg uposlenici otiđu sa obnovljenim osjećajem inspiracije i željom da podijele svoja iskustva sa drugima.

TBA PRO: tim fasilitatora i moderatora će se pobrinuti da vaši sastanci budu efektivni i da se učesnici zaista drže dogovorenih zaključaka. Ako su predavanja preduga, a konverzacija jednosmjerna, za očekivati je da se fokus učesnika smanji a informacije izgube.

Jasno nam je da je organizacija konferencija i sastanaka skup poduhvat. Potrebno je pronaći adekvatan prostor, smještaj, hranu i eventualno organizirati prateći zabavni program. No, i pored toga i dalje se nedovoljno truda ulaže u sam sadržaj sastanaka i konferencija. Vjerujemo da je posvećenost u kreiranje strategije samog sastanka i angažman na njegovom sadržaju daleko važniji od svih pratećih stavki. Pomažemo vam da kreirate sadržaje koji su optimalni, sastanke koji motiviraju, angažiraju i zaokupljuju učesnike!

Kada su u pitanju interni sastanci, uposleni se osjećaju nadahnutima kada znaju u kom pravcu se razvija njihova organizacija. Kada vide kakav se napor ulaže da se organiziraju sastanci samo za njih, osjećaju se cijenjenim. Kada su pozvani da sudjeluju u sastancima, ne samo da sjede i slušaju, osjećaju se angažiranima. Mi vam asistiramo u kreiranju sastanaka na kojima će se učesnici povezati sa ciljevima i vrijednostima kompanije. Ovakav pristup istinski transformira kompaniju jer radna atmosfera postaje zanimljiva, timovi se povezuju a energija raste. Za vaše poslovanje, ništa nije važnije od ovoga!

Vi upravljate sadržajem, mi upravljamo procesima rada.

Ukoliko organizirate sastanke strateškog godišnjeg planiranja, sastanke povodom izmjena u poslovanju, uvođenja noviteta ili jednostavno mjesečni follow-up, na raspolaganju smo vam da upravljamo procesima rada kako biste se vi fokusirali na pripremu sadržaja. Želite li da se članovi vašeg tima aktivno uključe u rad, da usvajaju nova znanja i informacije, potrebno je kreirati zanimljivu atmosferu za interaktivno učenje.

Da bi usvajali nova znanja, kod učesnika je potrebno podstaknuti:

  1. zanimanje za sadržaj koji slijedi i sve ono što mogu otkriti,
  2. aktiviranje i učešće u otkrivanju praktičnih alatki i tehnika koje koriste u našim radionicama i
  3. primjenu novih saznanja i otkrića na radnom mjestu.

Možemo reći da bi ciljevi ovako koncipiranih internih sastanaka i konferencija bili pružanje prilike za otvorene i konstruktivne diskusije, rad u timu i zajedničko planiranje; iznošenje mišljenja članova tima o procesima planiranja i posljedicama dobrog planiranja, te fokusiranje na grupni rad u korist ostvarenja zajedničkih ciljeva organizacije.

Strateško godišnje planiranje

Za sistematsko sprovođenje i uspješnu primjenu strateškog planiranja TBA PRO: je osmislila i razvila koncept radionica ”Godišnjeg strateškog planiranja“ koje se sastoji iz dva osnovna koraka:

  1. Strateško godišnje planiranje: priprema i realizacija sastanka
  2. Sprovođenje strateškog plana: monitoring, kontrola i evaluacija

Zanima Vas naše iskustvo i portfolio klijenata? Imate dodatna pitanja? Ili jednostavno tražite pomoć u organizaciji, fasilitaciji i moderaciji sastanaka, konferencija i strateškog planiranja? Kontaktirajte nas za preporuke, ideje i rješenja.