Dobar timski rad pokreće planine. Samo posvećen tim nezaustavljivo radi ka ostvarenju zajedničkog cilja.

Omogućite sebi i svojim uposlenicima zajedničko vrijeme koji će vam pomoći da se opustite, nasmijete i da u isto vrijeme testirate i unapređujete vještine bitne za uspjeh tima i kompanije. Istraživanja pokazuju da timovi koji dijele misiju kompanije efikasnije komuniciraju, brže i uspješnije prevazilaze prepreke u poslovanju.

Za učesnike koji zahtijevaju izniman izazov potrebno je kreirati zanimljivu atmosferu u kojoj će tim uživati, biti stavljen pred ciljane izazove zajedničkog rada u projektnim timovima i radnim grupama čiji će ishodi biti relevantni za proces izgradnje efektivnog tima na radnom mjestu. Naši team building programi pružaju izuzetno zanimljiv timski izazov koji zahtijeva angažman i energiju bilo gdje, bilo kad i na bilo koji način da se koristi.

Navigacija kroz treninge

Izgradnja tima

TBA PRO: organizira pažljivo odabrane profesionalne treninge i cjelokupne day away programe prilagođene procesima koji se odvijaju unutar vašeg tima. Ujedno smo ovlašteni partner jedne od vodećih britanskih kompanija za jačanje timskog rada – Sandstone (www.sandstone.co.uk), čiji su team building programi time dostupni u BiH i regiji. Mi smo pioniri profesionalnog team buildinga u BiH. Kontinuirano redefiniramo team building iskustva zahvaljujući našem unikatnom i inovativnom pristupu razvoja interne komunikacije i timske saradnje.

Ciljevi

Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da se radni timovi unutar kompanije nerijetko sastoje od uposlenika u različitim radnim jedinicama kompanije ili u istim radnim jedinicama, ali od osoba različitih iskustava, starosne dobi, različitim radnim stažom, interesima i/ili stupnjem obrazovanja. Stoga naši team building programi imaju za cilj da razvijaju vještine komunikacija, donošenja odluka i rukovođenja, vodeći učesnike kroz simulacije neobičnih i zabavnih situacija ili kreativne projekte koji se izrađuju u opuštenoj atmosferi koja obezbjeđuje nesmetan protok dvosmjerne komunikacije. Koncipirani su na način da pružaju grupi jedinstvenu priliku da „pobjegne“ od uobičajenog radnog okruženja, razmijeni iskustva i poveća radni moral.

Koncept i inspiracija

U osmišljavanju koncepta programa vodili smo se činjenicom da team building program ima za cilj da razvije vještine jasno definirane komunikacije (pozitivna interna komunikacija kao faktor motivacije u poslovnim procesima), projektnog rada u timu i saradnje sa ostalim sudionicima u projektnom ciklusu (razvijajnje i maksimaliziranje grupne sinergije), donošenja odluka i rukovođenja (uspješno pregovaranje, upravljanje konfliktom, upravljanje vremenom i vođenje projekta), ali i shvatanje i prihvatanje činjenice da se zajednički uspjeh ostvaruje kroz pojedinačne doprinose i učinkovitost, a da je jačanje lojalnosti i pripadnosti kolektivu tijesno povezano sa razvojem zajedništva i istinskog dijeljenja ciljeva, vizije i misije kompanije. Također nas je u kreiranju sadržaja vodio i sljedeći cilj, a to je da se učesnici dobro ZABAVE u opuštenoj atmosferi van radnog okruženja! Inspiraciju su pronašli u različitim životnim aktuelnostima i interesima kombinujući elemente projektnog rada (individualnog i timskog zalaganja), rada pred kamerama i foto-aparatima, javnog nastupa, zajedničkog osmišljavanja toka projekta u zadatim okvirima, društveno-korisnog rada i doprinosa zajednici u kojoj živimo, rada sa profesionalnim trenerima i fasilitatorima na osmišljavanju sadržaja i evaluaciji treninga, te izvlačenju zaključaka i usvajanju naučenih lekcija.

Metodologija rada

NAŠA DEFINICIJA ISTINSKOG TIMA JE ONA PO KOJOJ JE
CJELINA VEĆA OD ZBIRA NJENIH POJEDINAČNIH DIJELOVA.

Efikasnost bilo kog tima je uvjetovana metodologijom koju usvaja i međuljudskim odnosima članova tima.

Postoje brojni razlozi zbog kojih vjerujemo da je korištenje cjelovitih tematskih team building aktivnosti naročito relevantno za efikasan pristup timskom radu. Drugačije je, kombinira involviranost i učenje, te je skrojeno s ciljem da ponudi miks rezultata kojima se teži sa akcentom na poboljšanje metodologije rada.

Naše radionice podjednako stavljaju pred izazov individualnu i timsku metodologiju rada, ostavljaju dubok dojam na polaznike i zahtijevaju od svakog pojedinca istu vrstu metodologije rada koju koriste u svakodnevnom obavljanju svojih poslovnih zadataka ali i korištenje nesvakidašnjih „alata“ kako bi identificirali pristupe radu koje je potrebno unaprijediti.

Kada govorimo o razvoju LjUDI u timu kao glavnog postulata upravljanja ljudskim resursima, neophodno je steći uvid u:

  • Pet faza razvoja funkcionalnog tima
  • Uloge u timu (samoprocjena vlastitog doprinosa timskom radu)
  • Upravljanje učinkom u timu
  • Donošenje odluka konsenzusom
  • Određivanje prioriteta

Sve simulacije nude istinski izazov i okupiraju učesnike od trenutka upoznavanja sa materijalom do samog kraja aktivnosti. Još ako svemu ovome dodamo da se naši team building treninzi odvijaju u zabavnoj atmosferi, ovakva investicija u jačanje timskog duha ima potpuni povrat.