Svaka kompanija i organizacija ima svoj korporativni identitet, imidž i reputaciju. Dobre korporativne komunikacije – interne i eksterne – kao instrument za ostvarivanje odnosa između kompanije/organizacije i njenih ciljnih grupa javnosti utiču na identitet, imidž i reputaciju kompanije i obezbjeđuju joj konkurentsku prednost na tržištu. Loše korporativne komunikacije je uništavaju.

Pomažemo profesionalcima da upravljaju svojim poslovnim vezama i profesionalnom reputacijom razvijajući bolje vještine poslovne komunikacije kroz naše treninge unapređenja korporativnih komunikacija. Poboljšajte svoju saradnju sa drugima, smanjite nesporazume, povećajte partnerstvo i uradite više za manje vremena!

Komunikacijski proces

Kroz naše programe profesionalnog razvoja interne i eksterne korporativne komunikacije pomažemo vam da istinski razumijete potrebe ključnih sudionika u ovom procesu. Također vas pratimo u izradi i sprovođenju strateškog komunikacijskog plana. Pomažemo vam da ovladate ključnim konceptima, alatkama i tehnikama koje će vam pomoći da izgradite veze od povjerenja i stvarne, održive poslovne rezultate bez razbacivanja budžeta!

Uz TBA PRO: treninge i konsultacije iskoristit ćete sav uticaj vaše interne i eksterne komunikacije kako biste poboljšali poslovanje, reputaciju i imidž svoje organizacije.

Unapređenje interne komunikacije

Poslovni uspjeh započinje dobrom internom komunikacijom. Zajedničko razumijevanje i dobra komunikacija među uposlenicima su OSNOVA za uspostavljanje uspješne i efikasne kompanije. Unapređivanjem interne komunikacije poboljšava se razmjena informacija na radnom mjestu, a time i efektivnost radnog učinka. Kvalitetno interno komuniciranje među zaposlenima jedne kompanije:

 • Osigurava nesmetan protok informacija
 • Pomaže u stvaranju atmosfere u kojoj su ljudi voljni da rade
 • Jača moral i motivaciju uposlenih
 • Poboljšava međuljudske odnose u organizaciji
 • Pomaže organizaciji da uči – vaše osoblje je bitan izvor informacija i ideja
 • Omogućava pružanje boljih usluga krajnjim korisnicima vaših usluga

Uspješna kompanija je ona čiji uposleni istinski žive i vjeruju u korporativne vrijednosti organizacije u kojoj rade i svojim klijentima konzistentno isporučuju obećanja data u marketinškim kampanjama. Zapravo, interna komunikacija je svjevrsna prva linija u borbi za klijente.

Cilj naših komunikacijskih trening jeste da svi učesnici prvenstveno spoznaju da ključna odgovornost za uspostavljanje dobre komunikacije leži na svim uposlenicima na nivoima rada unutar kompanije, te da se prepozna i koristi najefikasniji model komunikacije.

Šta ćete naučiti na našim treninzima?

Eksterne komunikacije / Odnosi s javnostima

Uspješna komunikacija je osnova svake poslovne transakcije i uspješnih poslovnih odnosa te je neophodno kontinuirano održavati i poboljšavati ovaj segment poslovanja kompanije. Cjeline naših treninga eksternog komuniciranja su sljedeće:

Razvoj strategija korporativnog komuniciranja

Dobro promišljena strategija korporativne komunikacije (interne i eksterne) će uveliko doprinijeti ostvarenju korporativnih ciljeva. Organizovani i funkcionalni kanali komunikacije unutar kompanije obezbjeđuju brz i efikasan protok informacija među zaposlenima, što je od krucijalnog značaja za poslovni uspjeh.

Naši programi pružaju vam izvrsnu platformu da razvijete ključne vještine i steknete znanja koja su vam potrebna da kreirate kvalitetno struktuiranu stretegiju internog i eksternog komuniciranja koja će pratiti vaše poslovne ciljeve. Treninzi se specifično dizajniraju kako bi pomogli odjelima za ljudske resurse, odnose s javnošću i/ili razvoj organizacije da razviju strategije i planove strateškog internog i eksternog komuniciranja u skladu sa različitostima i potrebama organizacione kulture. Istovremeno, timovi se obučavaju za samostalno evaluiranje ishoda komunikacijske strategije kako bi obezbijedili da se poboljšanja kontinuirano vrše.

Treninzi izrade strategije i plana strateškog internog i eksternog komuniciranja bave se sljedećim temama:

 • važnost strategije korporativnog komuniciranja i koje su koristi od njenog postojanja
 • kako osigurati da komunikacijska strategija podržava i podstiče pozitivne promjene
 • kako integrirati komunikacijsku strategiju u poslovni plan
 • elementi strateškog razvoja
 • evaluacija / mjerenje efektivnosti strategije

Koje su koristi od TBA PRO: komunikacijskih treninga?

Naše interaktivne radionice predstavljaju kombinaciju praktičnih vježbi i teoretskih inputa. Uz svaku tematsku cjelinu pripremamo vježbe koje učesnicima omogućavaju da kroz praktičan rad primijene teoretska znanja. Koristimo metodologiju rada u malim grupama, studije slučaja, bujice ideja i struktuiranu diskusiju.

Kroz naše treninge:

 • učesnici uviđaju šta od njih očekuju njihovi direktni nadređeni, kolege i klijenti
 • ljudi pričaju jedni sa drugima, ne jedni o drugima
 • učesnici razgovaraju na sastancima, a ne na sastancima nakon sastanaka (na kafe pauzama)
 • svaki uposlenik se smatra odgovornim za rezultate organizacije
 • timovi bolje sarađuju, povećava se saradnja i smanjuju nesuglasice
 • učesnici uviđaju značaj preuzimanja kontrole nad vlastitom profesionalnom reputacijom

Uspješna komunikacija je diverzna, dinamična, interaktivna i upečatljiva. I upravlja poslovnim vezama i profesionalnom reputacijom svake kompanije i organizacije!

Kontaktirajte nas kako biste stekli znanje o svim ključnim konceptima, tehnikama, teorijama i vještinama koje su potrebne za razvoj efektivnog internog i eksternog komuniciranja.