Uprkos popularnom razmišljanju, biti stručnjak u svom području rada ne garantira i izvrsne rukovodeće, upravljačke, liderske ili vještine timskog rada. U poslu i na samom radnom mjestu su pored stručnosti potrebne i dobro uštimane “meke“ vještine (soft skills), jer samo “teške“ nisu dovoljne za uspjeh.

Meke vještine su od fundamentalnog značaja za sve uposlene koji žele održati dobre radne odnose. Nažalost, ove vještine se često ignorišu. Ljudi provedu godine u sveobuhvatnom razvoju tehničkih vještina u svom području ekspertize, dok se ove druge vještine nerijetko zanemaruju. Organizacija koja ulaže u razvoj vještina upravljanja svojih uposlenika, na putu je ka uspjehu.

Kako soft skills pomažu uposlenicima u radnom okruženju?

Za razliku od stručnog znanja, soft skills (“meke“ vještine) se ne uče i ne razvijaju na fakultetu. One se mogu razviti samo kroz konstantni vlastiti razvoj. Razvijene meke vještine pomažu rukovodiocima i ostalim uposlenicima ne samo u interakciji sa radnim kolegama, već i sa klijentima. Klijent neće vjerovati nijednoj ekspertizi, bez obzira koliko je dobra, ukoliko se ne može povezati sa licem kompanije. Vaš tim vam neće vjerovati ukoliko nije zadivljen vašim dobrim komunikacijskim i liderskim vještinama, a rukovodilac se može osloniti samo na onaj tim koji je pouzdan i efikasan.

TBA PRO: vam pomaže u izgradnji mekih vještina uposlenika na različitim pozicijama (u različitim direkcijama, odjelima i sektorima), te menadžera / rukovodioca na pozicijama srednjeg i top menadžmenta. Fokus naših interaktivnih treninga sa pratećim praktičnim vježbama predstavlja razvoj vještina strateškog menadžmenta, situacionog liderstva, upravljanja promjenama i efikasnog delegiranja, ali i tehnika uspješne komunikacije, timskog duha i motivacije uposlenika kako bi se razvila i održala pripadnost kompaniji, bez obzira gdje su smještene njene radne jedinice.

Soft skills principi

Pored stručnog znanja, uposlenici kompanije trebaju raspolagati i širokim spektrom mekih vještina.

Meke vještine su važne za fokus i motivaciju na radnom mjestu. Također su od vitalnog značaja za rukovođenje projektima i ljudima, ali i za međusobno povezivanje radnih kolega. Svaki menadžer, bilo da je na poziciji srednjeg ili top menadžmenta, treba razvijati svoje vještine upravljanja i pozitivne stavove u sljedećim oblastima:

Oblasti djelovanja

Započinjemo sa poboljšanjem vještina komuniciranja i slušanja. Naučite kako i kada da koristite usmenu, pisanu i neverbalnu komunikaciju, razvijajući i prateće vještine slušanja i potpunog razumijevanja instrukcija. Na našim treninzima se kreira zanimljiva atmosfera u kojoj učesnici uživaju u sticanju novih znanja i vještina.

 • Vještine komunikacije
 • Motiviranje kroz pozitivnu komunikaciju (sa motiviranim ljudima do veće produktivnosti)
 • Prednosti slušanja

Razvijajte svoje vještine rukovođenja u različitim situacijama i naučite koji stil liderstva odgovara ovisno od težine zadatka i vještina uposlenika.

 • Korporativna politika – približavanje viziji i misiji kompanije
 • Vještine rukovođenja i liderstva u različitim situacijama
 • Strateško promišljanje i upravljanje promjenama (planiranje, sprovođenje i delegiranje)
 • Spremnost na izazove i promjene
 • Rukovođenje reorganizacijom
 • Menadžer kao motivator
 • Lična efektivnost

Upravljanje ljudskim potencijalima

 • Izgradnja uspješnog timskog duha i korporativne kulture – razvoj ljudi u timu
 • Rad u timu – razvijanje tima (faze razvijanja tima, rad u timu i uloge, različite vrste timova, obilježja uspješnog tima)
 • Kako sačuvati dobre međuljudske, intertimske odnose?

Iniciramo poboljšanje liderskih, interaktivnih i društvenih vještina vaših uposlenika kroz inovativni pristup treninzima. Kontaktirajte nas i saznajte više o programima razvoja mekih vještina u TBA PRO: portfoliju.