Odnosi s javnošću

Želite li stvoriti i održavati željenu pozitivnu reputaciju, ostvariti razumijevanje i podršku svojih ciljanih javnosti, bilo da se radi o postojećim klijentima, potencijalnim kupcima, medijima ili uposlenicima vaše organizacije, TBA PRO: tim će vam pomoći da razvijete svoj brend i zadržite tržišnu poziciju i reputaciju.

Održavanje dobrih odnosa s javnošću ili javnostima (Public Relations - PR) je stalni, kontinuirani posao planskog stvaranja i održavanja dobre volje i međusobnog razumijevanja između organizacije i njenih ciljanih javnosti.

Korporativno komuniciranje

Blogovi, izjave za medije, javni izvještaji, newsletteri, komentari... Jasno je da je teško nametnuti svoju poruku na današnjoj tržnici prepunoj raznih objava i oglasa. U komunikacijskom okruženju koje se neprestalno razvija, uspješna PR kampanja je od centralnog značaja za poslovni uspjeh više nego ikad ranije.

Stvaranje zanimljivih sadržaja je dugotrajan posao i nije jednostavno savladati ovu disciplinu generiranja uzbudljivih, informativnih i promišljenih sadržaja. Koliko imate vremena redovno ažurirati i pisati nove i zanimljive priloge za svoje blogove, web stranice ili medije a koji će pratiti i zadovoljiti postavljene ciljeve poslovnih i marketinških strategija vaše organizacije? TBA PRO: tim stoji vam na raspolaganju da generira smislene i promišljene ideje vaše PR kampanje. Jer mi kreiramo sadržaje!

Zahvaljujući izuzetno dobrom poznavanju medijskog tržišta BiH i regije, što je jedna od ključnih pretpostavki za pripremu strategije odnosa sa nacionalnim i lokalnim medijima, ali i poznavanju razvoja eksternih i internih komunikacija sa ciljanim javnostima izvan i unutar organizacije, TBA PRO: se fokusira na:

 • razvoj promišljene strategije odnosa s javnošću sa akcentom na medijske i strategije na društvenim mrežama
 • kreiranje identiteta organizacije
 • izgradnju i održavanje pozitivne reputacije i imidža
 • povećanje volumena i autoriteta vašeg glasa
 • usaglašen korporativni istup u široj javnosti, medijima, među klijentima i uposlenicima organizacije
 • stvaranje dobre poslovne komunikacije sa ključnim medijima i ostalim ciljanim javnostima
 • stvaranje dobre poslovne komunikacije sa ključnim medijima i ostalim ciljanim javnostima
 • planiranje uspješnih medijskih priča
 • kreiranje nezaboravnih korporativnih događaja
 • uključivanje u zajednicu u kojoj djelujete

Također nudimo Business-to-Business-PR i Business-to-Consumer-PR. B2B-PR podrazumijeva komunikaciju i odnose sa javnošću među kompanijama, dok se B2C-PR zasniva na komunikaciji između kompanije i krajnjeg korisnika usluga i proizvoda.

Odnosi s medijima u sklopu PR strategije

Kada je riječ o medijima, naš savjet je da imate strateški plan.U TBA PRO: razumijemo kako mediji rade, jer imamo direktno iskustvo rada u različitim medijima u BiH, Njemačkoj i Austriji. Također smo svjesni podjednake važnosti proaktivnog i reaktivnog pristupa odnosa s medijima.

Istinski vjerujemo da postizanje izvanredne medijske pokrivenosti aktivnosti vaše organizacije ne znači neminovno i uspješnost PR kampanje! Mi ćemo odvojiti kvalitetno vrijeme da upoznamo vaše poslovne ciljeve kako bismo kreirali strategiju po mjeri koja uključuje medije u vašu kampanju na najbolji mogući način. Nije dovoljno samo poznavati medije, potrebno je dubinsko razumijevanje vaših korporativnih vrijednosti, strateškog plana razvoja organizacije, marketinše inicijative koje prate vaše aktivnosti, te uvijek biti u toku sa trendovima na tržištu.

TBA PRO: je zahvaljujući svojim ekspertizama u mogućnosti da vas savjetuje o tome šta učiniti sa rezultatima PR kampanje u medijima i na društvenim mrežama kako bismo zajednički osigurali da je pozitivni uticaj kampanje na vaše poslovanje maksimalan!

Rad sa medijima podrazumijeva pisanje obavještenja i poslovnih izvještaja za javnost, tematskih priloga za različite tipove medija, blogova, brošura, flajera, newslettera i tekstova za web-stranice, govora za javne nastupe i biografije. Također organiziramo tematska planiranja, konferencije za medije, okrugle stolove, redakcijske posjete, novinarska putovanja i posjete. Pomažemo vam prilikom odgovaranje na upite novinara, organizaciji intervjua, kreiranju poziva medijima, prikupljanju foto-materijala...

Praćenje rada medija odnosi se na analiziranje medijskih izvještaja uz dostavljanje kvantitativne i kvalitativne analize medijske rezonance na određenu PR kampanju. Time se ocjenjuje doprinos PR kampanje imidžu usluge, proizvoda i kompanije općenito.

Socijalne mreže

Činjenica je da je upotreba društvenih medija bitan dio pametne poslovne strategije razvoja biznisa. Ne zanemarujte da je kreiranje strategije komunikacije preko društvenih mreža podjednako važno kao i izrada poslovnog plana. Jer ako ne sudjelujete na društvenim mrežama, to znači da ste već dvije, tri godine iza svoje konkurencije. Ovaj mehanizam vas vodi do novih poslovnih mogućnosti, a njegovi kanali vas povezuju sa globalnom mrežom uticajnih.

Interne komunikacije

U odnose sa javnostima spadaju i interne komunikacije usmjerene ka uposlenicima organizacije.

Dobro interno komuniciranje:

 • pomaže u stvaranju atmosfere u kojoj su ljudi voljni da rade,
 • jača moral i motivaciju,
 • pomaže organizaciji da uči – vaše osoblje je bitan izvor informacija i ideja,
 • omogućava pružanje boljih usluga korisnicima.

TBA PRO: svojim programima vam pomaže da razvojem, jačanjem i održavanjem dobre interne komunikacije kod uposlenih kreirate posvećenost viziji i misiji organizicije, osjećaj pripadnosti, povjerenja i uključenosti i vjerovanje u temeljne vrijednosti organizacije.

TBA PRO: djeluje u sljedećim oblastima komunikacije sa ciljanim javnostima

 • Odnosi sa uposlenima: usmjerene prema sadašnjim, ali i bivšim i potencijalnim saradnicima.
 • Odnosi sa medijima: usmjerene prema predstavnicima masovnih medija kao potencijalnim multiplikatorima javnog širenja informacija.
 • Odnosi sa javnim sektorom: usmjerene prema nosiocima odluka u politici i javnoj upravi.
 • Odnosi sa investitorima: fokusirane na krugove sa interesom kapitala.
 • Odnosi sa zajednicom: usmjerene na susjede u zajednici.
 • Promocija proizvoda: usmjerene na korisnike i potencijalne korisnike proizvoda i usluga.
 • Upravljanje sadržajem: služe unapređenju ciljane komunikacije o određenoj temi.
 • Upravljanje kriznom situacijom: regulira kritične situacije u komunikaciji u cilju sprječavanja nastanka štete.
 • Korporativni identitet: kreira komunikacijski identitet kompanije i podržava njene javne akcije (poput obilježavanja i medijskog praćenja sponzorstava i primjera socijalne odgovornosti kompanije).

Uspješna komunikacija je diverzna, dinamična, interaktivna i upečatljiva!

TBA PRO: tim za vas generira smislene i promišljene ideje vaše PR kampanje.

Pored usluga u jačanju eksternog komuniciranja, TBA PRO: nudi raznovrsne programe poboljšanja internih komunikacija. Zanimaju li vas i naši treninzi iz područja internih i eksternih korporativnih komunikacija? Pogledajte naše programe i kontaktirajte nas, zajedno ćemo odabrati najadekvatnija rješenja za vaše potrebe!